Thanksgiving Break - Nov. 21 - 25 / Student Holiday - Nov. 28